frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

FFMPEG ir FFMPEG-php diegimas Centos 5

rsrs Naujokas (-ė)
edited 2011 gruodžio 15 Į Archyvas
Atliekame veiksmus terminale arba ssh valdymo panelėje.

Pradžiai reikia pridėti naują šaltinį /etc/yum.repos.d/dag.repo
Taigi surenkame:
vi /etc/yum.repos.d/dag.repo
nors mano mylimiausias būtų Nortono komanderis. Jei neturite įsidiegti galite (YUM INSTALL MC) mcedit /etc/yum.repos.d/dag.repo

Tada įkeliame:
[dag]
name=DAG RPM Repository
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1
ir uždarome bylą.

Kad negauti pranešimo, kad nėra GPG rakto į terminalą surenkame:
rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt


Taip pat pasikeičiame faile: /etc/ld.so.conf
ir įrašome: /usr/local/lib
ldconfig -v
1
yum update
2
yum search ffmpeg
3
yum install ffmpeg ffmpeg-devel ffmpeg-libpostproc

o toliau linksmiausia dalis...

99% kad neturite compiliatoriaus. tad
yum install gcc
toliau:
git clone git://git.videolan.org/x264.git
cd x264
./configure –prefix=/usr –enable-shared –enable-pthread

gali pasitaikyti, kad neturėsite yasm tad šioje vietoje strigsite. tad:
yum install yasm
o tada:
mаkе
mаkе install

Linksmybės tęsiasi. Ruošiame ffmpeg-php
tad:
yum install php-gd php-devel
tada parisisiunčiame iš čia naujausia versiją:
http://sourceforge.net/projects/ffmpeg-php/files/ffmpeg-php/

šio atveju būtų:
wget http://sourceforge.net/projects/ffmpeg-php/files/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2/download
tada
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0
phpize
./configure
make
make install

Ir ties Make Užstrigome... greičiausiai gausite klaidą panašią į
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c: In function 'zim_ffmpeg_frame_toGDImage':
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: 'PIX_FMT_RGBA32' undeclared (first use in this function)
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: for each function it appears in.)
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c: In function 'zim_ffmpeg_frame_ffmpeg_frame':
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:421: error: 'PIX_FMT_RGBA32' undeclared (first use in this function)
make: *** [ffmpeg_frame.lo] Error 1

tad keliaujam taisyti patį kodą :D
vi ffmpeg_frame.c
spaudžiame :
tada įrašome
%s/PIX_FMT_RGBA32/PIX_FMT_RGB32

tada surenkame
:wq

ir kartojame procedūrą
make
make install

Belieka:
atsidaryti faila: /etc/php.ini
ir ties Dynamic Extensions įrašyti
extension=ffmpeg.so

ir

service httpd restart


Done.
p.s. prafiltruota instaliacija per kokius 3 mėnesius ir kaiip susiinstaliuoti EASY way su trupučiu įsikišimu į bug'us
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.