frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

ZendTo failų apsikeitimo platformos diegimas CentOS 6 aplikoje

IV_VygandasSIV_VygandasS Serverių ekspertas (-ė)
edited gruodžio 13 Į Kitos aplikacijos
Šioje pamokoje pateiksime kaip CentOS 6 aplinkoje įdiegti ZendTo failų apsikeitimų platformą.

ZendTo - failų apsikeitimo sistema, paremta nuorodų apsikeitimu tarp vartotojų. Platforma turi naršykle paremtą valdymo pultą.

1. Įdiegiame ZendTo reikalingus paketus:
yum -y install sendmail sendmail-cf httpd mod_ssl mysql mysql-server elinks rpm-build vixie-cron crontabs logrotate yum-cron sendmail-cf php*

2. Paleidžiame MySQL pradinių parametrų nustatymą:
service mysqld start
mysql_secure_installation

3. Atsiunčiame ir įdiegiame EPEL perozitoriją:
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

4.
Atnaujiname sistemą, bei įdiegiame clamav, bei clamd.
yum update
yum install clamav clamd -y
freshclam
service clamd start

5. Nurodome mysqld, httpd ir clamd tarnybų paleidimą kartu su sistema:
chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on
chkconfig clamd on

6. Įdiegiame ZendTo:
rpm -Uvh http://zend.to/files/zendto-repo.rpm
yum install -y zendto

7.
Redaguojame "/etc/httpd/conf/httpd.conf" Apache konfigūracinį failą:
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Pridedame dar vieną Listen eilutę, nurodant httpd tarnybai klausytis papildomai 8000 prievado:
Listen 80
Listen 8000

Bei sukuriame naują VirtualHost, pridedant failo pabaigoje šias eilutes:
...
<VirtualHost *:8000>
DocumentRoot "/opt/zendto/www/"
</VirtualHost>

8. Sukuriame clamav vartotoją sistemoje, bei suteikiame jam teises ir priskiriame jį reikalingai vartotojų grupei:
useradd clamav
usermod -a -G apache clamav
usermod -a -G apache clam
chown clam /var/log/clamav/clamd.log
chgrp clamav /var/log/clamav /var/lib/clamav
chmod g+w /var/log/clamav /var/lib/clamav

9.
Atnaujiname ir perkrauname clamd tarnybą:
freshclam
service clamd restart

10. Išjungiame SELinux:
echo 0 >/selinux/enforce

11. Sukuriame zendto duomenų bazę ir vartotoją:
mysql -uroot -p
mysql> CREATE DATABASE zendto;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zendto.* TO zendto@localhost
  IDENTIFIED by '[B]<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>[/B]';
mysql> quit

12. Importuojame standartinę zendto MySQL duomenų bazę:
mysql --user=zendto --password='[B]<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>[/B]' zendto < /opt/zendto/sql/zendto.MySQL

13. Regauojame ZendTo konfigūracinį failą:
nano /opt/zendto/config/preferences.php

Vienintelę neužkomentuotą (simobliais //) define('SqlBackend', '...'); pakeičiame į šią:
define('SqlBackend', 'MySQL');

bei nurodome duomenų bazės prisijungimo duomenis ties šiaip parametrais:
// Next 4 lines needed for MySQL operation
 'MySQLhost'      => 'localhost',
 'MySQLuser'      => 'zendto',
 'MySQLpassword'    => '<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>',
 'MySQLdb'       => 'zendto',

Išjungiame "Are You a Human?" apsaugos mechanizmą, pakeisdami 'humanDownloads' parametro vertę į FALSE, taigi šį parametrą aprašanti eilutė turėtų atrodyti apytiksliai taip:
'humanDownloads' => FALSE,

14. Perkrauname httpd tarnybą:
service httpd restart

15. ZendTo vartotoją naudodami žemiau nurodytą sintaksę:
cd /opt/zendto/bin
export ZENDTOPREFS=/opt/zendto/config/preferences.php
./adduser.php <vartotojo_vardas> <vartotojo_slaptažodis> <vartotojo_el.paštas@domenas.lt> 'V Pavardė' 'Įmonė' 100000000

Rezultatas: Įdiegėme ZendTo failų pasikeitimo sistemą, kurią pasiekti galime apsilankę šiuo adresu:

:8000"]http://:8000[/URL]" title="Link: http://:8000"]http://:8000[/URL]">http://<mūsų_serverio_IP>:8000

Prisijungimo duomenys būtų 15. instrukcijos punkte vykdytų komandų nurodyti <vartotojo_vardas> bei <vartotojo_slaptažodis>.

---

Oficiali ZendTo dokumentacija yra pasiekiama šiuo adresu.
Pažymėtos temos:
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.