frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

LINUX pamoka #2: Dirbame su failais

IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
edited 2019 gruodžio 17 Į Informaciniai straipsniai
Pateikiama pamoka kuri padės jums susipažinti su dedikuoto serverio SSH terminalo komandomis, kurių dėka jūs galėsite manipuliuoti serveryje esančiais failais.

1. Kopijuojame failus:
cp - copy files and directories.

Failų kopijavimą paprasčiausia atlikti naudojant cp komandą.

Įprastai naudojama cp komandos sintaksė:
cp -parametras šaltinis tikslas

Pavyzdžiai:
Komanda			Rezultatas[/B]
cp failas1 failas2	Nukopijuoja failas1 turinį į failas2. Jeigu failas2 neegzistuoja, šis failas yra sukuriamas. Kitu atveju failas2 turinys yra perrašomas;
cp -i failas1 failas2	Nukopijuoja failas1 turinį į failas2. Jeigu failas2 egzistuoja, tuomet vartotojo yra paklausiama ar jis pageidauja perrašyti failas2 turinį;
cp failas1 dir1     	Nukopijuoja failas1 į katalogą dir1;
cp -R dir1 dir2		Nukopijuoja dir1 katalogo turinį į dir2 katalogą. Jeigu dir2 neegzistuoja, katalogas yra sukuriamas. Jeigu direktorija egzistuoja, dir2 kataloge yra sukuriamas dir1 katalogas su pilnu jo turiniu.

2. Perkeliame failus:
mv - move (rename) files.

Failai perkeliami iš vienos direktorijos į kitą naudojant mv komandą. Taip pat mv komanda gali turėti ir kitą paskirti - failų ar katalogų pervadinimą.

Įprasta mv komandos sintaksė:
mv -parametras šaltinis tikslas

Pavyzdžiai:
Komanda				Rezultatas
mv failas1 failas2		Jeigu failas2 neegzistuoja, tuomet failas1 yra pervadinamas į failas2. Jeigu failas2 egzistuoja, tuomet failas2 turinys yra pakeičiamas failas1 turiniu.
mv -i failas1 failas2		Jeigu failas2 neegzistuoja, tuomet failas1 yra pervadinamas į failas2. Jeigu failas2 egzistuoja, tuomet vartotojo yra paklausiama ar jis pageidauja perrašyti failas2 turinį;
mv failas1 failas2 failas3 dir1	Visi komandojen nurodyti failai yra perkeliami į dir1 katalogą. Jeigu dir1 katalogas neegzistuoja, tuomet mv komanda nėra įvykdoma ir yra pateikiamas klaidos pranešimas.
mv dir1 dir2	         	Jeigu dir2 katalogas neegzistuoja, tuomet dir1 yra pervadinamas į dir2. Jeigu dir2 egzistuoja, tuomet dir1 katalogas yra sukuriamas dir2 katalogo viduje.

3. Šaliname failus ir katalogus:
rm - remove files or directories.

Failų bei katalogų šalinimui yra naudojamas rm komanda.

Įprasta rm komandos sintaksė:
rm -parametras šalinamas_failas

Pavyzdžiai:
[B]Komanda			Rezultatas[/B]
[B]rm failas1 failas2[/B]	Pašalinami failas1 ir failas2;
[B]rm -i failas1 failas2[/B]	Pašalinami failas1 ir failas2, prieš pašalinimą vartotojo yra paprašoma patvirtinti operaciją;
[B]rm -r dir1 dir2[/B]		Pašalinami dir1 ir dir2 katalogai su visu šių katalogų turiniu.

Įspėjimas: atsižvelgiant į tai, jog Linux sistemos neturi failų grąžinimo komandos, rekomenduojame atsargiai naudoti rm komandą.
rmdir - remove empty directories.

Taip pat katalogų šalinimui galima naudoti rmdir komandą:
rmdir -parametras katalogas

4. Peržiūrime failo turinį SSH konsolės lange:

Prieš vykdydami komandas išvalykite SSH konsolės langą nuo įrašų dėka komandos:
clear
Peržiūrime failą šių komandų pagalba:
cat
Rodomas tekstas su lyg SSH konsolės lango dydžiu. Ši komanda naudojama failams kuriuose turinio nėra daug. Pavyzdys: cat failas.txt
less
Rodomas tekstas puslapiuojant. Nuspaudus klavišą SPACE verčiamas kitas puslapis su tekstu. Pavyzdys: less failas.txt
head
Pateikiamos pirmos 10 eilučių failo turinio. Galimos variacijos, pavyzdžiui: head -5 failas.txt
tail
Pateikiamos paskutinės 10 eilučių failo turinio. Galimos variacijos kaip ir su head komanda, pavyzdžiui: tail -15 failas.txt

5. Ieškome informacijos failo turinyje. Informacija faile naršoma šių komandų dėka:
less
Tuomet neišeidami iš šios komandos įveskite paieškos frazę, pavyzdžiui: /serveriai . Kaip matote paieška vykdoma ženklo / dėka. Pageidaujant pereiti prie kito paieškos žodžio spauskite raidę n .
grep
Ši komanda yra standartizuota visose Linux distribucijose ir skirta failų turinio ar jų pavadinimų paieškai. Pavyzdžiai:

grep serveriai failas.txt - komanda grep pateiks eilutes kuriose yra žodis serveriai. Atminkite, ši komanda yra jautri simbolių dydžiui, t.y. atpažįsta mažąsias ir didžiąsias raides.

grep -i serveriai failas.txt - šios komandos dėka ignoruojamas simbolių dydis ir ieškoma žodžio serveriai faile failas.txt.

grep -i 'mano serveriai' failas.txt
- ši komanda ieškos visos frazės faile nepaisydama simbolių dydžių.

Papildomi atributai grep komandai:

-v - pateikia eilutes kuriose nėra ieškomo žodžio ar frazės
-n - pažymi kiekvienos paieškos žodį ar frazę turinčios eilutės numerį
-c - pateikia tik eilučių skaičių kuriose yra ieškomi žodis ar frazė

6. Skaičiuojame žodžius faile. Tam pravers paprasta komanda:
wc
Pavyzdžiai:

wc -w failas.txt - pateikia žodžių skaičių faile
wc -l failas.txt - pateikia eilučių skaičių faile

Apibendrinimas:

cp failas1 failas2 - nukopijuoja failą ir pakeičia jo pavadinimą į failas2
mv failas1 failas2 - perkelia failą ir/arba jį pervadina į failas2
rm failas1 - pašalina failą
rmdir aplankas -pašalina aplanką pavadinimu "aplankas"
cat failas.txt - parodo failą
less failas.txt - pateikia puslapiuotą failo turinį
head failas.txt - pateikia pirmas 10 failo turinio eilučių
tail failas.txt - pateikia pirmas 10 failo turinio eilučių
grep 'žodis' failas.txt - ieško žodžio arba frazės faile
wc failas.txt - pateikia žodžių skaičių faile
Pažymėtos temos:
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.