Dedikuoti serveriai, VDS hostingas, debesų kompiuterija
Interneto vizija
Karjera El. paštas

Grįžti   Dedikuoti.lt forumas > Bendruomenės diskusijos > Pamokos > Archyvas

 
 
Temos įrankiai Ieškoti šioje temoje
  #1  
Senas 2011-11-17, 11:46
IV_RomanL avataras
IV_RomanL IV_RomanL neprisijungęs
Interneto vizija
 
Prisiregistravo: 2011 11
Vieta: Vilnius
Žinutės: 648
Post Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

Kloxo yra nemokamas pultas kurio pagalba galite patogiai valdyti keletą hosting'o sąskaitų viename serveryje.

1. Įdiegiame Kloxo į serverį

Atnaujiname CentOS serverį:

Kodas:
yum update - y
Įdiegiame wget jei nėra įdiegta:

Kodas:
yum install -y wget
Įdiegiame nano redaktorių (labai patogus dalykas redaguoti tekstiniams failams):

Kodas:
yum install -y nano
Įdiegiame Kloxo:

Kodas:
wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
sh ./kloxo-installer.sh
2. Diegiame IPtables apsaugą (ugniasienę)

Sustabdykit ir išjunkit automatinę paleistį IPtables:

Kodas:
/etc/init.d/iptables stop
chkconfig iptables off
Sukurkit naują failą pavadinimu "firewall":

Kodas:
nano -w /etc/init.d/firewall
Įrašom į failą:


Kodas:
#!/bin/sh
# firewall
# chkconfig: 3 21 91
# description: Starts, stops iptables firewall

case "$1" in
start)

# Clear rules
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
echo - Clear rules : [OK]

# SSH In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
echo - SSH : [OK]

# Don't break established connections
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
echo - established connections : [OK]

# Block all connections by default
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo - Block all connections : [OK]

# Loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
echo - Loopback : [OK]

# ICMP (Ping)
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
echo - PING : [OK]

# DNS In/Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
echo - DNS : [OK]

# NTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
echo - NTP : [OK]

# FTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 30000:50000 -j ACCEPT
# FTP In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 30000:50000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo - FTP : [OK]

# HTTP + HTTPS Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# HTTP + HTTPS In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
echo - HTTP/HTTPS : [OK]

# Mail SMTP:25
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
echo - SMTP : [OK]

# Mail POP3:110
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
echo - POP : [OK]

# Mail IMAP:143
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
echo - IMAP : [OK]

# Kloxo
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 7777:7778 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 7777:7778 -j ACCEPT
echo - Kloxo : [OK]

echo - Firewall [OK]
exit 0
;;

stop)
echo "Stopping Firewall: "
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t filter -F
exit 0
;;
*)
echo "Usage: /etc/init.d/firewall {start|stop}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL
Suteikiame teises failui (chmod):

Kodas:
chmod 700 /etc/init.d/firewall
Pridedame ugniasienės servisą ir padarome auto-paleistį:

Kodas:
chkconfig --add firewall
chkconfig --level 2345 firewall on
/etc/init.d/firewall start
3. Konfigūruojame Kloxo optimaliam darbui Shared hosting aplinkai

Prisijunkite prie Kloxo pulto naudodami IP:7778 . Prisijungimui naudokite numatytus duomenis: admin/admin. Prisijungę nedelsiant pakeiskite slaptažodį.
Įveskite DNS duomenis bei sukurkite talpinimo planus.

Konfigūruojame mod_ruid2 saugumui užtikrinti. Originali citata iš Kloxo kūrėjų svetainės:

Citata:
"With this module, all httpd process run under user's access right, not nobody or apache.
mod_ruid2 is similar to mod_suid2, but has better performance than mod_suid2 because it doesn`t need to kill httpd children after one request. It "makes use of kernel capabilites and after receiving a new request suids again."
- it runs only on linux because afaik only linux has implemented posix 1003.1e capabilities
- it has better performance than mod_suid2 because it doesn`t need to kill httpd children after one request. it makes use of kernel capabilites and after receiving a new request suids again."
Sukuriame repositoriją:

Kodas:
/etc/yum.repos.d/atomic.repo
Įrašom į sukurtą failą:

Kodas:
# Name: Atomic Rocket Turtle RPM Repository for CentOS / Red Hat Enterprise Linux 5 -
# URL: http://www.atomicrocketturtle.com/
[atomic]
name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com
mirrorlist = http://www.atomicorp.com/mirrorlist/atomic/centos-5-$basearch
#mirrorlist = http://www.atomicorp.com/channels/atomic/centos/5/mirrors-atomic
enabled = 1
gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
gpgcheck = 1
# ony need mod_ package
includepkgs=mod_*
   
# Almost Stable, release candidates for [atomic]
[atomic-testing]
name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com - (Testing)
mirrorlist = http://www.atomicorp.com/mirrorlist/atomic-testing/centos-5-$basearch
enabled = 0
gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
gpgcheck = 1
 
# Untested, Unstable, known buggy, and incomplete packages.
#[atomic-bleeding]
#name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com - (Bleeding)
#baseurl = http://www.atomicorp.com/channels/atomic-bleeding/centos/5/$basearch/
#enabled = 0
#gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
#gpgcheck = 1
Įdiegiame mod_ruid2:

Kodas:
yum install mod_ruid2
Redaguojame failą web__ apachelib.php :

Kodas:
nano /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/lib/domain/web/driver/web__ apachelib.php
Viską kas jame yra ištriname ir įrašome žemiau esančius duomenis:

Kodas:
function getSuexecString($username)
{
  $string = "\n";
  $string .= "<IfModule suexec.c>\n";
  $string .= "SuexecUserGroup {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

  $string .= "<IfModule mod_suphp.c>\n";

/* --- too much code and overlap with suphp.conf (http://project.lxcenter.org/issues/563)

  $string .= "AddType application/x-httpd-php .php\n";
  $string .= "RemoveHandler .php\n";
  $string .= "<FilesMatch \"\.php$\" >\n";
  $string .= "SetHandler x-httpd-php\n";
  $string .= "</FilesMatch>\n";
  $string .= "<Location />\n";
  $string .= "suPHP_AddHandler x-httpd-php \n";
  $string .= "</Location>\n";
--- */
  $string .= "SuPhp_UserGroup {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

  $string .= "<IfModule !sapi_apache2.c>\n";
  $string .= "<IfModule !mod_php5.c>\n";
  $string .= "<Location />\n";
  $string .= "Options MultiViews Indexes Includes FollowSymLinks ExecCGI\n";
  $string .= "</Location>\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

// begin - this portion for mod_ruid2

  $string .= "<IfModule mod_ruid2.c>\n";
  $string .= "RMode config\n";
  $string .= "RUidGid {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "RMinUidGid {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "RGroups {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";
// end

  return $string;
}
Prisijungiame prie Kloxo pulto ir keičiam suPHP į mod_php skyriuje "Webserver Config". Pasirinkite Apache kaip web serverio klientą (numatytasis yra Lighttpd).

Jei jūs esate pridėję domenų iki šiol, tuomet jums reik paleisti komandinę eilutę:

Kodas:
sh /script/fixweb
Perkraukite Apache:

Kodas:
service httpd restart
4. Baigta

Šiuos nustatymus naudoja kai kurios komercinės shared web hosting'o paslaugas teikiančios svetainės.

-------
Įrankiai padėsiantys lengviau atlikti norimus veiksmus (nepatyrusiems vartotojams):

WinSCP

Paskutinį kartą redagavo IV_RomanL : 2015-08-21 14:05 Priežastis: Valdymo pultas nebepalaikomas jo kūrėjų.
  #2  
Senas 2011-12-29, 19:04
mrtz mrtz neprisijungęs
Naujokas (-ė)
 
Prisiregistravo: 2011 12
Žinutės: 3
Pagrindinis Ats: Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

Sveiki,

galit padėt? Biški pastrigau ties
Citata:
wget http://download.lxcenter.org/downloa...o-installer.sh
sh ./kloxo-install-master.sh
Rezultatą gaunu tokį ir visa instaliacija pasibaigia man ties čia
Citata:
[root@server ~]# wget http://download.lxcenter.org/downloa...o-installer.sh
--2011-12-29 19:51:45-- http://download.lxcenter.org/downloa...o-installer.sh
Resolving download.lxcenter.org... 66.197.145.24
Connecting to download.lxcenter.org|66.197.145.24|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6234 (6.1K) [application/octet-stream]
Saving to: `kloxo-installer.sh'

100%[======================================>] 6,234 --.-K/s in 0.1s

2011-12-29 19:51:46 (43.8 KB/s) - `kloxo-installer.sh' saved [6234/6234]

[root@server ~]# sh ./kloxo-install-master.sh
sh: ./kloxo-install-master.sh: No such file or directory
[root@server ~]#
ką reikia padaryti? Operacinė Centos5 32 bit'ų kaip ir tinkama.
  #3  
Senas 2011-12-30, 00:23
labas987 labas987 neprisijungęs
Naujokas (-ė)
 
Prisiregistravo: 2011 12
Žinutės: 23
Pagrindinis Ats: Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

[root@server ~]# sh ./kloxo-install-master.sh
sh: ./kloxo-install-master.sh: No such file or directory
[root@server ~]#

cia jis raso, kad neranda norimo atidaryti fialo, reiskias failas yra kazkur kitur
  #4  
Senas 2011-12-30, 09:43
admin avataras
admin admin neprisijungęs
Administrator
 
Prisiregistravo: 2011 11
Žinutės: 81
Pagrindinis Ats: Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

Buvo nedidelė klaidelė pamokoje, turėtų būti:

Citata:
wget http://download.lxcenter.org/downloa...o-installer.sh
sh ./kloxo-installer.sh
  #5  
Senas 2012-10-08, 17:47
eXPy eXPy neprisijungęs
Naujokas (-ė)
 
Prisiregistravo: 2012 10
Žinutės: 2
Pagrindinis Ats: Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

Citata:
admin rašė Peržiūrėti žinutę
Buvo nedidelė klaidelė pamokoje, turėtų būti:
Turėtų būti:
Jei pagrindinis serveris
Kodas:
sh ./kloxo-installer.sh --type=master
Jei kitas
Citata:
sh ./kloxo-installer.sh --type=slave
 

Žymės
apache, baseurl, centos, firewall, iptables, kloxo hosting, kloxo valdymo pultas, lighttpd, mail, php, php5, root, server, ssh, winscp, yum

Temos įrankiai Ieškoti šioje temoje
Ieškoti šioje temoje:

Detali paieška

Žinučių rašymo taisyklės
Jūs negalite kurti naujų temų
Jūs negalite rašyti žinučių
Jūs negalite įkelti failų
Jūs negalite redaguoti savo įrašų

BB kodas yra Įjungtas
Šypsenos yra Įjungtas
[IMG] kodas yra Įjungtas
HTML kodas yra Išjungtas

Greita navigacija

Panašios temos
Tema Temą sukūrė Forumas Atsakymai Paskutinė žinutė
Minecraft serverio lužimas, be jokių klaidų... GodPlay Pagalba 4 2012-08-26 13:51


Visi laikai yra GMT +3. Šiuo metu yra 12:37.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.