Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

Kloxo paruošimas shared web hosting'ui

IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
edited 2012 spalio 8 Į Archyvas
Kloxo yra nemokamas pultas kurio pagalba galite patogiai valdyti keletą hosting'o sąskaitų viename serveryje.

1. Įdiegiame Kloxo į serverį

Atnaujiname CentOS serverį:
yum update - y
Įdiegiame wget jei nėra įdiegta:
yum install -y wget
Įdiegiame nano redaktorių (labai patogus dalykas redaguoti tekstiniams failams):
yum install -y nano
Įdiegiame Kloxo:
wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
sh ./kloxo-installer.sh
2. Diegiame IPtables apsaugą (ugniasienę)

Sustabdykit ir išjunkit automatinę paleistį IPtables:
/etc/init.d/iptables stop
chkconfig iptables off
Sukurkit naują failą pavadinimu "firewall":
nano -w /etc/init.d/firewall
Įrašom į failą:

#!/bin/sh
# firewall
# chkconfig: 3 21 91
# description: Starts, stops iptables firewall

case "$1" in
start)

# Clear rules
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
echo - Clear rules : [OK]

# SSH In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
echo - SSH : [OK]

# Don't break established connections
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
echo - established connections : [OK]

# Block all connections by default
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
echo - Block all connections : [OK]

# Loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
echo - Loopback : [OK]

# ICMP (Ping)
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
echo - PING : [OK]

# DNS In/Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
echo - DNS : [OK]

# NTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
echo - NTP : [OK]

# FTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 30000:50000 -j ACCEPT
# FTP In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 30000:50000 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
echo - FTP : [OK]

# HTTP + HTTPS Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# HTTP + HTTPS In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
echo - HTTP/HTTPS : [OK]

# Mail SMTP:25
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
echo - SMTP : [OK]

# Mail POP3:110
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
echo - POP : [OK]

# Mail IMAP:143
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
echo - IMAP : [OK]

# Kloxo
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 7777:7778 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 7777:7778 -j ACCEPT
echo - Kloxo : [OK]

echo - Firewall [OK]
exit 0
;;

stop)
echo "Stopping Firewall: "
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -t filter -F
exit 0
;;
*)
echo "Usage: /etc/init.d/firewall {start|stop}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL 
Suteikiame teises failui (chmod):
chmod 700 /etc/init.d/firewall
Pridedame ugniasienės servisą ir padarome auto-paleistį:
chkconfig --add firewall
chkconfig --level 2345 firewall on
/etc/init.d/firewall start
3. Konfigūruojame Kloxo optimaliam darbui Shared hosting aplinkai

Prisijunkite prie Kloxo pulto naudodami IP:7778 . Prisijungimui naudokite numatytus duomenis: admin/admin. Prisijungę nedelsiant pakeiskite slaptažodį.
Įveskite DNS duomenis bei sukurkite talpinimo planus.

Konfigūruojame mod_ruid2 saugumui užtikrinti. Originali citata iš Kloxo kūrėjų svetainės:
"With this module, all httpd process run under user's access right, not nobody or apache.
mod_ruid2 is similar to mod_suid2, but has better performance than mod_suid2 because it doesn`t need to kill httpd children after one request. It "makes use of kernel capabilites and after receiving a new request suids again."
- it runs only on linux because afaik only linux has implemented posix 1003.1e capabilities
- it has better performance than mod_suid2 because it doesn`t need to kill httpd children after one request. it makes use of kernel capabilites and after receiving a new request suids again."
Sukuriame repositoriją:
/etc/yum.repos.d/atomic.repo
Įrašom į sukurtą failą:
# Name: Atomic Rocket Turtle RPM Repository for CentOS / Red Hat Enterprise Linux 5 -
# URL: http://www.atomicrocketturtle.com/
[atomic]
name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com
mirrorlist = http://www.atomicorp.com/mirrorlist/atomic/centos-5-$basearch
#mirrorlist = http://www.atomicorp.com/channels/atomic/centos/5/mirrors-atomic
enabled = 1
gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
gpgcheck = 1
# ony need mod_ package
includepkgs=mod_*
   
# Almost Stable, release candidates for [atomic]
[atomic-testing]
name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com - (Testing)
mirrorlist = http://www.atomicorp.com/mirrorlist/atomic-testing/centos-5-$basearch
enabled = 0
gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
gpgcheck = 1
 
# Untested, Unstable, known buggy, and incomplete packages.
#[atomic-bleeding]
#name = CentOS / Red Hat Enterprise Linux $releasever - atomicrocketturtle.com - (Bleeding)
#baseurl = http://www.atomicorp.com/channels/atomic-bleeding/centos/5/$basearch/
#enabled = 0
#gpgkey = http://www.atomicrocketturtle.com/RPM-GPG-KEY.art.txt
#gpgcheck = 1
Įdiegiame mod_ruid2:
yum install mod_ruid2
Redaguojame failą web__ apachelib.php :
nano /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/lib/domain/web/driver/web__ apachelib.php
Viską kas jame yra ištriname ir įrašome žemiau esančius duomenis:
function getSuexecString($username)
{
  $string = "\n";
  $string .= "<IfModule suexec.c>\n";
  $string .= "SuexecUserGroup {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

  $string .= "<IfModule mod_suphp.c>\n";

/* --- too much code and overlap with suphp.conf (http://project.lxcenter.org/issues/563)

  $string .= "AddType application/x-httpd-php .php\n";
  $string .= "RemoveHandler .php\n";
  $string .= "<FilesMatch \"\.php$\" >\n";
  $string .= "SetHandler x-httpd-php\n";
  $string .= "</FilesMatch>\n";
  $string .= "<Location />\n";
  $string .= "suPHP_AddHandler x-httpd-php \n";
  $string .= "</Location>\n";
--- */
  $string .= "SuPhp_UserGroup {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

  $string .= "<IfModule !sapi_apache2.c>\n";
  $string .= "<IfModule !mod_php5.c>\n";
  $string .= "<Location />\n";
  $string .= "Options MultiViews Indexes Includes FollowSymLinks ExecCGI\n";
  $string .= "</Location>\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";

// begin - this portion for mod_ruid2

  $string .= "<IfModule mod_ruid2.c>\n";
  $string .= "RMode config\n";
  $string .= "RUidGid {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "RMinUidGid {$this->main->username} {$this->main->username}\n";
  $string .= "RGroups {$this->main->username}\n";
  $string .= "</IfModule>\n\n";
// end

  return $string;
}
Prisijungiame prie Kloxo pulto ir keičiam suPHP į mod_php skyriuje "Webserver Config". Pasirinkite Apache kaip web serverio klientą (numatytasis yra Lighttpd).

Jei jūs esate pridėję domenų iki šiol, tuomet jums reik paleisti komandinę eilutę:
sh /script/fixweb
Perkraukite Apache:
service httpd restart
4. Baigta

Šiuos nustatymus naudoja kai kurios komercinės shared web hosting'o paslaugas teikiančios svetainės.

Įrankiai padėsiantys lengviau atlikti norimus veiksmus (nepatyrusiems vartotojams):

WinSCP

Komentarai

 • mrtzmrtz Naujokas (-ė)
  edited 2020 spalio 15
  Sveiki,

  galit padėt? Biški pastrigau ties
  wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
  sh ./kloxo-install-master.sh

  Rezultatą gaunu tokį ir visa instaliacija pasibaigia man ties čia
  [root@server ~]# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
  --2011-12-29 19:51:45-- http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
  Resolving download.lxcenter.org... 66.197.145.24
  Connecting to download.lxcenter.org|66.197.145.24|:80... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 6234 (6.1K) [application/octet-stream]
  Saving to: `kloxo-installer.sh'

  100%[======================================>] 6,234 --.-K/s in 0.1s

  2011-12-29 19:51:46 (43.8 KB/s) - `kloxo-installer.sh' saved [6234/6234]

  [root@server ~]# sh ./kloxo-install-master.sh
  sh: ./kloxo-install-master.sh: No such file or directory
  [root@server ~]#

  ką reikia padaryti? Operacinė Centos5 32 bit'ų kaip ir tinkama.
 • labas987labas987 Naujokas (-ė)
  edited 2011 gruodžio 30
  [root@server ~]# sh ./kloxo-install-master.sh
  sh: ./kloxo-install-master.sh: No such file or directory
  [root@server ~]#

  cia jis raso, kad neranda norimo atidaryti fialo, reiskias failas yra kazkur kitur
 • adminadmin Administrator
  edited 2020 spalio 15
  Buvo nedidelė klaidelė pamokoje, turėtų būti:
  wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
  sh ./kloxo-installer.sh
 • eXPyeXPy Naujokas (-ė)
  edited 2012 spalio 8
  admin parašė: »
  Buvo nedidelė klaidelė pamokoje, turėtų būti:

  Turėtų būti:
  Jei pagrindinis serveris
  sh ./kloxo-installer.sh --type=master
  

  Jei kitas
  sh ./kloxo-installer.sh --type=slave
Ši diskusija uždaryta
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.