Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

FFMPEG ir FFMPEG-php diegimas Centos 5

rsrs Naujokas (-ė)
edited 2011 gruodžio 15 Į Archyvas
Atliekame veiksmus terminale arba ssh valdymo panelėje.

Pradžiai reikia pridėti naują šaltinį /etc/yum.repos.d/dag.repo
Taigi surenkame:
vi /etc/yum.repos.d/dag.repo
nors mano mylimiausias būtų Nortono komanderis. Jei neturite įsidiegti galite (YUM INSTALL MC) mcedit /etc/yum.repos.d/dag.repo

Tada įkeliame:
[dag]
name=DAG RPM Repository
baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1
ir uždarome bylą.

Kad negauti pranešimo, kad nėra GPG rakto į terminalą surenkame:
rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt


Taip pat pasikeičiame faile: /etc/ld.so.conf
ir įrašome: /usr/local/lib
ldconfig -v
1
yum update
2
yum search ffmpeg
3
yum install ffmpeg ffmpeg-devel ffmpeg-libpostproc

o toliau linksmiausia dalis...

99% kad neturite compiliatoriaus. tad
yum install gcc
toliau:
git clone git://git.videolan.org/x264.git
cd x264
./configure –prefix=/usr –enable-shared –enable-pthread

gali pasitaikyti, kad neturėsite yasm tad šioje vietoje strigsite. tad:
yum install yasm
o tada:
mаkе
mаkе install

Linksmybės tęsiasi. Ruošiame ffmpeg-php
tad:
yum install php-gd php-devel
tada parisisiunčiame iš čia naujausia versiją:
http://sourceforge.net/projects/ffmpeg-php/files/ffmpeg-php/

šio atveju būtų:
wget http://sourceforge.net/projects/ffmpeg-php/files/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2/download
tada
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0
phpize
./configure
make
make install

Ir ties Make Užstrigome... greičiausiai gausite klaidą panašią į
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c: In function 'zim_ffmpeg_frame_toGDImage':
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: 'PIX_FMT_RGBA32' undeclared (first use in this function)
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:336: error: for each function it appears in.)
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c: In function 'zim_ffmpeg_frame_ffmpeg_frame':
/home/ffmpeg-php-0.6.0/ffmpeg_frame.c:421: error: 'PIX_FMT_RGBA32' undeclared (first use in this function)
make: *** [ffmpeg_frame.lo] Error 1

tad keliaujam taisyti patį kodą :D
vi ffmpeg_frame.c
spaudžiame :
tada įrašome
%s/PIX_FMT_RGBA32/PIX_FMT_RGB32

tada surenkame
:wq

ir kartojame procedūrą
make
make install

Belieka:
atsidaryti faila: /etc/php.ini
ir ties Dynamic Extensions įrašyti
extension=ffmpeg.so

ir

service httpd restart


Done.
p.s. prafiltruota instaliacija per kokius 3 mėnesius ir kaiip susiinstaliuoti EASY way su trupučiu įsikišimu į bug'us
Ši diskusija uždaryta
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.