frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

ownCloud failų saugyklą CentOS 6 OS

IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
edited 2019 gruodžio 13 Į Kitos aplikacijos
ownCloud tai patogus, nemokamas ir labai populiarus įrankis skirtas paversti jūsų serverį į galingą duomenų saugyklą, kurią galite naudoti failų dalinimuisi įmonėje ir/ar namuose. Sinchronizavimo programų pagalba galite automatiškai sinchronizuoti duomenis tarp serverio ir asmeninio kompiuterio.

Pamoka pritaikyta išskirtinai mūsų sistemoje esantiems serveriams.

0. Patogiam tekstinių failų redagavimui naudojame nano redaktorių:
yum install nano -y

1. Aktyvuojame EPEL repozitoriją ir atnaujiname OS:
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

2. Aktyvuojame PHP 5.6 EPEL repozitorijoje:

Atidarome failą:
nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

Jame randame skiltį "[remi-php56]" ir pakeičiame eilutę "enabled":
enabled=1

3. Įdiegiame papildomus paketus reikalingus ownCloud sistemos veikimui:
yum install mysql ntp php php-gd php-json php-mbstring php-pear-MDB2-Driver-mysqli php-pear-Net-Curl php-process php-xml php-zip -y

4. Įdiegiame ownCloud trečiųjų šalių papildomų paketų palaikymą:
rpm --import https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/CentOS_6_SCL_PHP54/repodata/repomd.xml.key

5. Įdiegiame ownCloud sistemą:
wget http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/CentOS_6/ce:stable.repo -O /etc/yum.repos.d/ce:stable.repo
yum clean expire-cache
yum install owncloud

6. Sukuriame atskirą owncloud.conf failą:
nano /etc/httpd/conf/owncloud.conf
Įklijuojame kodą (pakeiskite eilutę ServerName į savo serverio pavadinimą):
<Directory /var/www/owncloud/>
  Options None
  Order allow,deny
  allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin foo@foofarm.com
  DocumentRoot /var/www/html/owncloud
  [B]ServerName owncloud.foo.com[/B]
  ErrorLog logs/owncloud.foo.info-error_log
  CustomLog logs/owncloud.foo.info-access_log common

</VirtualHost>
Redaguojame httpd.conf failą:
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
Failo gale pridėkite eilutę:
Include /etc/httpd/conf/owncloud.conf
Perkraukite Apache:
service httpd restart
Viskas.

ownCloud sistemą galite pasiekti adresu kurį nurodėte eilutėje ServerName. Jūsų paprašys sukurti pirmąjį vartotoją.

--
Naudingos nuorodos:

Sinchronizavimo programos - Windows, Mac OS X, Linux, Source
Dokumentacija - http://doc.owncloud.org/
Pažymėtos temos:
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.