Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

Po kovo 13 Java vis "užlūžta"

xbenasxbenas Naujokas (-ė)
edited 2013 kovo 25 Į Pagalba
Sveiki. Po kovo 13 serverio paleisti ilgiau nei 10 minučių nebeįmanoma.

Turiu įsirašęs CentOS 5, leidžia per Java Minecraft serverį "Bukkit".

Iki kovo 13 dienos serveris užlūždavo kas kelios dienos, bet dabar pradėjo užlūžinėti kas 10 minučių, jau net nebe apsimoka paleidinėti.

Serverio veikimą turiu omenyje tą Java, o ne patį serverį.

Kai veikia (ar jau veikdavo) galėdavau rašyti komandas, matydavau, ką žaidėjai sako. O kai dabar užlūžta, nieko nebereguoja į "inputą", nieko negaliu įrašyti, jokio erroro nemeta. Ankščiau tretkarčiais mesdavo errorą, o dabar ne.

Java startuoju su tokia komandą:
java -Xmx2560M -Xms2560M -jar craftbukkit-1.4.7-R1.0.jar

Kartais išmeta tokį errorą:
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# Internal Error (synchronizer.cpp:1427), pid=514, tid=237042576
# guarantee(obj->mark() == markOopDesc::encode(mid)) failed: invariant
#
# JRE version: 7.0_10-b18
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (23.6-b04 mixed mode linux-x86 )
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#  http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x08f98400): VMThread [stack: 0x0e18f000,0x0e210000] [id=516]

Stack: [0x0e18f000,0x0e210000], sp=0x0e20ede0, free space=511k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [libjvm.so+0x4900d9] VMError::report_and_die()+0x199
V [libjvm.so+0x1c4589] report_vm_error(char const*, int, char const*, char const*)+0x49
V [libjvm.so+0x42a045] ObjectSynchronizer::deflate_monitor(ObjectMonitor*, oopDesc*, ObjectMonitor**, ObjectMonitor**)+0x45
V [libjvm.so+0x42a968] ObjectSynchronizer::deflate_idle_monitors()+0x388
V [libjvm.so+0x3ede4c] SafepointSynchronize::do_cleanup_tasks()+0x3c
V [libjvm.so+0x3eeb01] SafepointSynchronize::begin()+0x3c1
V [libjvm.so+0x4995b3] VMThread::loop()+0x4b3
V [libjvm.so+0x499985] VMThread::run()+0x85
V [libjvm.so+0x3a9b51] java_start(Thread*)+0x111
C [libpthread.so.0+0x5832] start_thread+0xe2


--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
 0x09058400 JavaThread "pool-1-thread-8" [_thread_blocked, id=613, stack(0x0d3e3000,0x0d434000)]
 0x090d3c00 JavaThread "process reaper" daemon [_thread_blocked, id=611, stack(0x0dd3b000,0x0dd4a000)]
 0x0d873000 JavaThread "Connection #10 write thread" [_thread_blocked, id=609, stack(0x0d9aa000,0x0d9fb000)]
 0x0d872800 JavaThread "Connection #10 read thread" [_thread_blocked, id=608, stack(0x0d6bc000,0x0d70d000)]
 0x094eec00 JavaThread "pool-1-thread-7" [_thread_blocked, id=589, stack(0x0d5c9000,0x0d61a000)]
 0x0d11ac00 JavaThread "Chunk I/O Executor Thread-1" daemon [_thread_blocked, id=588, stack(0x0d578000,0x0d5c9000)]
 0x0dcef000 JavaThread "Connection #6 write thread" [_thread_blocked, id=584, stack(0x0d527000,0x0d578000)]
 0x0dcee800 JavaThread "Connection #6 read thread" [_thread_blocked, id=583, stack(0x0d66b000,0x0d6bc000)]
 0x094c2c00 JavaThread "File IO Thread" [_thread_blocked, id=562, stack(0x0d4d6000,0x0d527000)]
 0x094ad400 JavaThread "H2 Log Writer XAUTH" daemon [_thread_blocked, id=550, stack(0x0d70d000,0x0d75e000)]
 0x0ca08000 JavaThread "H2 File Lock Watchdog /bukkit/plugins/xAuth/xAuth.lock.db" daemon [_thread_blocked, id=547, stack(0x0d931000,0x0d982000)]
 0x0d131c00 JavaThread "pool-2-thread-1" [_thread_blocked, id=541, stack(0x0da24000,0x0da75000)]
 0x0924c800 JavaThread "Listen thread" [_thread_in_native, id=534, stack(0x0da75000,0x0dac6000)]
 0x091b2400 JavaThread "Thread-5" daemon [_thread_in_native, id=533, stack(0x0db0d000,0x0db5e000)]
 0x08f23000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=515, stack(0xb6bbf000,0xb6c10000)]
 0x091ae800 JavaThread "Server thread" [_thread_blocked, id=532, stack(0x0db5e000,0x0dbaf000)]
 0x091ad800 JavaThread "Thread-4" daemon [_thread_blocked, id=531, stack(0x0dbaf000,0x0dc00000)]
 0x09185c00 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=523, stack(0x0dd4a000,0x0dd9b000)]
 0x08fea400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=521, stack(0x0deb1000,0x0df02000)]
 0x08fdf800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=520, stack(0x0df02000,0x0df83000)]
 0x08fde000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=519, stack(0x0df83000,0x0dfd4000)]
 0x08f9f800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=518, stack(0x0e0ed000,0x0e13e000)]
 0x08f9dc00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=517, stack(0x0e13e000,0x0e18f000)]

Other Threads:
=>0x08f98400 VMThread [stack: 0x0e18f000,0x0e210000] [id=516]
 0x08fec400 WatcherThread [stack: 0x0de30000,0x0deb1000] [id=522]

VM state:at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: ([mutex/lock_event])
[0x08f21488] Safepoint_lock - owner thread: 0x08f98400
[0x08f214f0] Threads_lock - owner thread: 0x08f98400

Heap
 def new generation  total 786432K, used 437311K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K, 62% used [0x0ecd0000, 0x297dfe80, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 68377K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  3% used [0x44220000, 0x484e67d8, 0x484e6800, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 18176K, used 18051K [0xaecd0000, 0xafe90000, 0xb2cd0000)
  the space 18176K, 99% used [0xaecd0000, 0xafe70dd0, 0xafe70e00, 0xafe90000)
No shared spaces configured.

Card table byte_map: [0x0e7a4000,0x0ecd0000] byte_map_base: 0x0e72d980

Polling page: 0xb7718000

Code Cache [0xb4b56000, 0xb502e000, 0xb6b56000)
 total_blobs=3152 nmethods=2915 adapters=168 free_code_cache=27824Kb largest_free_block=28486528

Compilation events (10 events):
Event: 238.573 Thread 0x08fdf800 2959       net.minecraft.server.v1_4_R1.Packet40EntityMetadata::a (2 bytes)
Event: 238.573 Thread 0x08fdf800 nmethod 2959 0xb50288c8 code [0xb50289c0, 0xb5028a40]
Event: 238.921 Thread 0x08fdf800 2960       net.h31ix.anticheat.manage.Backend::isDoing (116 bytes)
Event: 238.922 Thread 0x08fdf800 nmethod 2960 0xb5028a88 code [0xb5028c50, 0xb5028f24]
Event: 239.473 Thread 0x08fdf800 2961       net.minecraft.server.v1_4_R1.Entity::isInvisible (6 bytes)
Event: 239.473 Thread 0x08fdf800 nmethod 2961 0xb50291c8 code [0xb50292d0, 0xb50293bc]
Event: 239.972 Thread 0x08fdf800 2962       net.minecraft.server.v1_4_R1.Packet33RelEntityMoveLook::a (46 bytes)
Event: 239.973 Thread 0x08fdf800 nmethod 2962 0xb5029508 code [0xb5029660, 0xb502982c]
Event: 240.223 Thread 0x08fdf800 2963       net.minecraft.server.v1_4_R1.BlockStairs::h (590 bytes)
Event: 240.225 Thread 0x08fdf800 nmethod 2963 0xb50299c8 code [0xb5029ec0, 0xb502aa44]

GC Heap History (8 events):
Event: 5.140 GC heap before
{Heap before GC invocations=0 (full 0):
 def new generation  total 786432K, used 629245K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K, 90% used [0x0ecd0000, 0x3534f790, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 0K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  0% used [0x44220000, 0x44220000, 0x44220200, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 12544K, used 12376K [0xaecd0000, 0xaf910000, 0xb2cd0000)
  the space 12544K, 98% used [0xaecd0000, 0xaf8e6388, 0xaf8e6400, 0xaf910000)
No shared spaces configured.
Event: 5.503 GC heap after
Heap after GC invocations=1 (full 1):
 def new generation  total 786432K, used 0K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K,  0% used [0x0ecd0000, 0x0ecd0000, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 126674K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bdd4980, 0x4bdd4a00, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 12544K, used 12376K [0xaecd0000, 0xaf910000, 0xb2cd0000)
  the space 12544K, 98% used [0xaecd0000, 0xaf8e6388, 0xaf8e6400, 0xaf910000)
No shared spaces configured.
}
Event: 5.505 GC heap before
{Heap before GC invocations=1 (full 1):
 def new generation  total 786432K, used 0K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K,  0% used [0x0ecd0000, 0x0ecd0000, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 126674K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bdd4980, 0x4bdd4a00, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 12544K, used 12376K [0xaecd0000, 0xaf910000, 0xb2cd0000)
  the space 12544K, 98% used [0xaecd0000, 0xaf8e6388, 0xaf8e6400, 0xaf910000)
No shared spaces configured.
Event: 5.648 GC heap after
Heap after GC invocations=2 (full 2):
 def new generation  total 786432K, used 0K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K,  0% used [0x0ecd0000, 0x0ecd0000, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 126674K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bdd4980, 0x4bdd4a00, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 12544K, used 12376K [0xaecd0000, 0xaf910000, 0xb2cd0000)
  the space 12544K, 98% used [0xaecd0000, 0xaf8e6388, 0xaf8e6400, 0xaf910000)
No shared spaces configured.
}
Event: 7.571 GC heap before
{Heap before GC invocations=2 (full 2):
 def new generation  total 786432K, used 152704K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K, 21% used [0x0ecd0000, 0x181f0340, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 126674K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bdd4980, 0x4bdd4a00, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 16640K, used 16639K [0xaecd0000, 0xafd10000, 0xb2cd0000)
  the space 16640K, 99% used [0xaecd0000, 0xafd0ffc0, 0xafd10000, 0xafd10000)
No shared spaces configured.
Event: 7.768 GC heap after
Heap after GC invocations=3 (full 3):
 def new generation  total 786432K, used 0K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K,  0% used [0x0ecd0000, 0x0ecd0000, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 128837K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bff1500, 0x4bff1600, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 16640K, used 16639K [0xaecd0000, 0xafd10000, 0xb2cd0000)
  the space 16640K, 99% used [0xaecd0000, 0xafd0ffc0, 0xafd10000, 0xafd10000)
No shared spaces configured.
}
Event: 127.345 GC heap before
{Heap before GC invocations=3 (full 3):
 def new generation  total 786432K, used 442469K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K, 63% used [0x0ecd0000, 0x29ce96a8, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 128837K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  7% used [0x44220000, 0x4bff1500, 0x4bff1600, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 17920K, used 17775K [0xaecd0000, 0xafe50000, 0xb2cd0000)
  the space 17920K, 99% used [0xaecd0000, 0xafe2bc48, 0xafe2be00, 0xafe50000)
No shared spaces configured.
Event: 127.626 GC heap after
Heap after GC invocations=4 (full 4):
 def new generation  total 786432K, used 0K [0x0ecd0000, 0x44220000, 0x44220000)
 eden space 699072K,  0% used [0x0ecd0000, 0x0ecd0000, 0x39780000)
 from space 87360K,  0% used [0x39780000, 0x39780000, 0x3ecd0000)
 to  space 87360K,  0% used [0x3ecd0000, 0x3ecd0000, 0x44220000)
 tenured generation  total 1747648K, used 68377K [0x44220000, 0xaecd0000, 0xaecd0000)
  the space 1747648K,  3% used [0x44220000, 0x484e67d8, 0x484e6800, 0xaecd0000)
 compacting perm gen total 17920K, used 17760K [0xaecd0000, 0xafe50000, 0xb2cd0000)
  the space 17920K, 99% used [0xaecd0000, 0xafe28170, 0xafe28200, 0xafe50000)
No shared spaces configured.
}

Deoptimization events (0 events):
No events

Internal exceptions (10 events):
Event: 240.222 Thread 0x0dcef000 Threw 0x1a259a48 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.222 Thread 0x0d873000 Threw 0x27e0cfb0 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.272 Thread 0x0dcef000 Threw 0x1a259ba8 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.272 Thread 0x0d873000 Threw 0x27e0da90 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.322 Thread 0x0dcef000 Threw 0x1a259d08 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.322 Thread 0x0d873000 Threw 0x27e0e758 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.372 Thread 0x0d873000 Threw 0x27e0f1b8 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.372 Thread 0x0dcef000 Threw 0x1a259ea0 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.421 Thread 0x0dcef000 Threw 0x1a25a000 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888
Event: 240.421 Thread 0x0d873000 Threw 0x27e0fa90 at /HUDSON/workspace/jdk7u10-2-build-linux-i586-product/jdk7u10/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:2888

Events (10 events):
Event: 225.998 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 225.998 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 225.999 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 225.999 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 226.037 Thread 0x09058400 Thread added: 0x09058400
Event: 226.044 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 226.044 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 228.459 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 228.459 Executing VM operation: RevokeBias done
Event: 228.459 Thread 0x0959dc00 Thread exited: 0x0959dc00


Dynamic libraries:
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:05 108031999             /usr/java/jre1.7.0_10/bin/java
08049000-0804a000 rw-p 00000000 08:05 108031999             /usr/java/jre1.7.0_10/bin/java
08f1d000-0d19c000 rw-p 00000000 00:00 0                 [heap]
0d200000-0d2a8000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d2a8000-0d300000 ---p 00000000 00:00 0 
0d3e3000-0d3e6000 ---p 00000000 00:00 0 
0d3e6000-0d434000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d434000-0d437000 ---p 00000000 00:00 0 
0d437000-0d485000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d485000-0d488000 ---p 00000000 00:00 0 
0d488000-0d4d6000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d4d6000-0d4d9000 ---p 00000000 00:00 0 
0d4d9000-0d527000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d527000-0d52a000 ---p 00000000 00:00 0 
0d52a000-0d578000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d578000-0d57b000 ---p 00000000 00:00 0 
0d57b000-0d5c9000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d5c9000-0d5cc000 ---p 00000000 00:00 0 
0d5cc000-0d61a000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d61a000-0d61d000 ---p 00000000 00:00 0 
0d61d000-0d66b000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d66b000-0d66e000 ---p 00000000 00:00 0 
0d66e000-0d6bc000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d6bc000-0d6bf000 ---p 00000000 00:00 0 
0d6bf000-0d70d000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d70d000-0d710000 ---p 00000000 00:00 0 
0d710000-0d75e000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d75e000-0d761000 ---p 00000000 00:00 0 
0d761000-0d7af000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d7af000-0d7b2000 ---p 00000000 00:00 0 
0d7b2000-0d800000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d800000-0d8fe000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d8fe000-0d900000 ---p 00000000 00:00 0 
0d927000-0d929000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d929000-0d930000 r-xp 00000000 08:05 108032206             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libmanagement.so
0d930000-0d931000 rw-p 00006000 08:05 108032206             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libmanagement.so
0d931000-0d934000 ---p 00000000 00:00 0 
0d934000-0d982000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d982000-0d98e000 r--s 000b0000 08:05 108032236             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/resources.jar
0d98e000-0d991000 r--s 00023000 08:05 99352596              /bukkit/plugins/AntiCheat.jar
0d991000-0d99b000 r--s 0012c000 08:05 108031868             /bukkit/lib/h2-1.3.164.jar
0d99b000-0d99e000 r--s 0001c000 08:05 99352595              /bukkit/plugins/xAuth.jar
0d99e000-0d99f000 r--s 00003000 08:05 99352590              /bukkit/plugins/EssentialsSpawn.jar
0d99f000-0d9a0000 r--s 00002000 08:05 99352585              /bukkit/plugins/EssentialsChat.jar
0d9a0000-0d9aa000 r--s 000ad000 08:05 99352598              /bukkit/plugins/Essentials.jar
0d9aa000-0d9ad000 ---p 00000000 00:00 0 
0d9ad000-0d9fb000 rw-p 00000000 00:00 0 
0d9fb000-0da01000 r--s 0004a000 08:05 99352594              /bukkit/plugins/WorldGuard.jar
0da01000-0da03000 r--s 00024000 08:05 99352591              /bukkit/plugins/GriefPrevention.jar
0da03000-0da10000 r--s 000b8000 08:05 99352593              /bukkit/plugins/WorldEdit.jar
0da10000-0da20000 r-xp 00000000 08:05 99484527              /lib/libresolv-2.5.so
0da20000-0da21000 r--p 0000f000 08:05 99484527              /lib/libresolv-2.5.so
0da21000-0da22000 rw-p 00010000 08:05 99484527              /lib/libresolv-2.5.so
0da22000-0da24000 rw-p 00000000 00:00 0 
0da24000-0da27000 ---p 00000000 00:00 0 
0da27000-0da75000 rw-p 00000000 00:00 0 
0da75000-0da78000 ---p 00000000 00:00 0 
0da78000-0dac6000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dac6000-0dad1000 r-xp 00000000 08:05 99484356              /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1
0dad1000-0dad2000 rw-p 0000a000 08:05 99484356              /lib/libgcc_s-4.1.2-20080825.so.1
0dad2000-0db05000 r-xp 00000000 08:05 108032216             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libsunec.so
0db05000-0db09000 rw-p 00032000 08:05 108032216             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libsunec.so
0db09000-0db0d000 rw-p 00000000 00:00 0 
0db0d000-0db10000 ---p 00000000 00:00 0 
0db10000-0db5e000 rw-p 00000000 00:00 0 
0db5e000-0db61000 ---p 00000000 00:00 0 
0db61000-0dbaf000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dbaf000-0dbb2000 ---p 00000000 00:00 0 
0dbb2000-0dc00000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dc00000-0dcff000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dcff000-0dd00000 ---p 00000000 00:00 0 
0dd00000-0dd04000 r-xp 00000000 08:05 99484528              /lib/libnss_dns-2.5.so
0dd04000-0dd05000 r--p 00003000 08:05 99484528              /lib/libnss_dns-2.5.so
0dd05000-0dd06000 rw-p 00004000 08:05 99484528              /lib/libnss_dns-2.5.so
0dd06000-0dd08000 r--s 0001b000 08:05 99352588              /bukkit/plugins/EssentialsGroupManager.jar
0dd08000-0dd0a000 r--s 0000f000 08:05 99352597              /bukkit/plugins/AutoMessage.jar
0dd0a000-0dd0d000 r--s 0002d000 08:05 108032137             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/ext/sunjce_provider.jar
0dd0d000-0dd11000 r--s 00036000 08:05 108032138             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/ext/sunpkcs11.jar
0dd11000-0dd14000 r--s 00018000 08:05 108032223             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/jce.jar
0dd14000-0dd17000 r--s 00081000 08:05 108032134             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/ext/localedata.jar
0dd17000-0dd2b000 r-xp 00000000 08:05 108032208             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libnet.so
0dd2b000-0dd2c000 rw-p 00014000 08:05 108032208             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libnet.so
0dd2c000-0dd3a000 r-xp 00000000 08:05 108032209             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libnio.so
0dd3a000-0dd3b000 rw-p 0000e000 08:05 108032209             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libnio.so
0dd3b000-0dd3e000 ---p 00000000 00:00 0 
0dd3e000-0dd4a000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dd4a000-0dd4d000 ---p 00000000 00:00 0 
0dd4d000-0dd9b000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dd9b000-0dd9f000 r--s 00038000 08:05 108032227             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/jsse.jar
0dd9f000-0de30000 r--s 00b64000 08:05 99352599              /bukkit/craftbukkit-1.4.7-R1.0.jar
0de30000-0de31000 ---p 00000000 00:00 0 
0de31000-0deb1000 rw-p 00000000 00:00 0 
0deb1000-0deb4000 ---p 00000000 00:00 0 
0deb4000-0df02000 rw-p 00000000 00:00 0 
0df02000-0df05000 ---p 00000000 00:00 0 
0df05000-0df83000 rw-p 00000000 00:00 0 
0df83000-0df86000 ---p 00000000 00:00 0 
0df86000-0dfd4000 rw-p 00000000 00:00 0 
0dfd4000-0e00f000 r--p 00000000 08:05 100021510             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_CTYPE
0e00f000-0e0e6000 r--p 00000000 08:05 100021519             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_COLLATE
0e0e6000-0e0ed000 r--s 00000000 08:05 100019102             /usr/lib/gconv/gconv-modules.cache
0e0ed000-0e0f0000 ---p 00000000 00:00 0 
0e0f0000-0e13e000 rw-p 00000000 00:00 0 
0e13e000-0e141000 ---p 00000000 00:00 0 
0e141000-0e18f000 rw-p 00000000 00:00 0 
0e18f000-0e190000 ---p 00000000 00:00 0 
0e190000-0e25f000 rw-p 00000000 00:00 0 
0e25f000-0e42d000 r--s 0166a000 08:05 108032237             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/rt.jar
0e42d000-0e436000 rw-p 00000000 00:00 0 
0e436000-0e44e000 rw-p 00000000 00:00 0 
0e44e000-0ecad000 rw-p 00000000 00:00 0 
0ecad000-0eccf000 rw-p 00000000 00:00 0 
0eccf000-afe90000 rw-p 00000000 00:00 0 
afe90000-b4ad0000 rw-p 00000000 00:00 0 
b4ad0000-b4ad1000 r--s 0000b000 08:05 99352592              /bukkit/plugins/WorldBorder.jar
b4ad1000-b4ad2000 r--s 00003000 08:05 108032136             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/ext/sunec.jar
b4ad2000-b4ad3000 r--p 00000000 08:05 100139499             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NUMERIC
b4ad3000-b4ad4000 r--p 00000000 08:05 100271329             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TIME
b4ad4000-b4ad5000 r--p 00000000 08:05 100271332             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MONETARY
b4ad5000-b4ad6000 r--p 00000000 08:05 100139686             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES
b4ad6000-b4aea000 rw-p 00000000 00:00 0 
b4aea000-b4b56000 rw-p 00000000 00:00 0 
b4b56000-b502e000 rwxp 00000000 00:00 0 
b502e000-b6b56000 rw-p 00000000 00:00 0 
b6b56000-b6b6d000 r-xp 00000000 08:05 108032220             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libzip.so
b6b6d000-b6b6e000 rw-p 00017000 08:05 108032220             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libzip.so
b6b6e000-b6b76000 rw-s 00000000 08:05 99483668              /tmp/hsperfdata_root/514
b6b76000-b6b80000 r-xp 00000000 08:05 99484335              /lib/libnss_files-2.5.so
b6b80000-b6b81000 r--p 00009000 08:05 99484335              /lib/libnss_files-2.5.so
b6b81000-b6b82000 rw-p 0000a000 08:05 99484335              /lib/libnss_files-2.5.so
b6b82000-b6b83000 r--p 00000000 08:05 100140007             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_PAPER
b6b83000-b6b84000 r--p 00000000 08:05 100139682             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_NAME
b6b84000-b6b85000 r--p 00000000 08:05 100271331             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_ADDRESS
b6b85000-b6b86000 r--p 00000000 08:05 100139679             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_TELEPHONE
b6b86000-b6ba9000 r-xp 00000000 08:05 108032187             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libjava.so
b6ba9000-b6baa000 rw-p 00023000 08:05 108032187             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libjava.so
b6baa000-b6bb5000 r-xp 00000000 08:05 108032219             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libverify.so
b6bb5000-b6bb6000 rw-p 0000b000 08:05 108032219             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/libverify.so
b6bb6000-b6bbd000 r-xp 00000000 08:05 99484364              /lib/librt-2.5.so
b6bbd000-b6bbe000 r--p 00007000 08:05 99484364              /lib/librt-2.5.so
b6bbe000-b6bbf000 rw-p 00008000 08:05 99484364              /lib/librt-2.5.so
b6bbf000-b6bc2000 ---p 00000000 00:00 0 
b6bc2000-b6c10000 rw-p 00000000 00:00 0 
b6c10000-b6c37000 r-xp 00000000 08:05 99484365              /lib/libm-2.5.so
b6c37000-b6c38000 r--p 00026000 08:05 99484365              /lib/libm-2.5.so
b6c38000-b6c39000 rw-p 00027000 08:05 99484365              /lib/libm-2.5.so
b6c39000-b714c000 r-xp 00000000 08:05 108032167             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/client/libjvm.so
b714c000-b7169000 rw-p 00513000 08:05 108032167             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/client/libjvm.so
b7169000-b758a000 rw-p 00000000 00:00 0 
b758a000-b76dd000 r-xp 00000000 08:05 99484331              /lib/libc-2.5.so
b76dd000-b76df000 r--p 00153000 08:05 99484331              /lib/libc-2.5.so
b76df000-b76e0000 rw-p 00155000 08:05 99484331              /lib/libc-2.5.so
b76e0000-b76e3000 rw-p 00000000 00:00 0 
b76e3000-b76e6000 r-xp 00000000 08:05 99484338              /lib/libdl-2.5.so
b76e6000-b76e7000 r--p 00002000 08:05 99484338              /lib/libdl-2.5.so
b76e7000-b76e8000 rw-p 00003000 08:05 99484338              /lib/libdl-2.5.so
b76e8000-b76fb000 r-xp 00000000 08:05 108134404             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/jli/libjli.so
b76fb000-b76fc000 rw-p 00012000 08:05 108134404             /usr/java/jre1.7.0_10/lib/i386/jli/libjli.so
b76fc000-b7711000 r-xp 00000000 08:05 99484424              /lib/libpthread-2.5.so
b7711000-b7712000 r--p 00015000 08:05 99484424              /lib/libpthread-2.5.so
b7712000-b7713000 rw-p 00016000 08:05 99484424              /lib/libpthread-2.5.so
b7713000-b7715000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7715000-b7716000 r--p 00000000 08:05 100141718             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_MEASUREMENT
b7716000-b7717000 r--p 00000000 08:05 100271330             /usr/lib/locale/en_US.utf8/LC_IDENTIFICATION
b7717000-b7718000 rw-p 00000000 00:00 0 
b7718000-b7719000 ---p 00000000 00:00 0 
b7719000-b771a000 rw-p 00000000 00:00 0 
b771a000-b771b000 r-xp 00000000 00:00 0                 [vdso]
b771b000-b7736000 r-xp 00000000 08:05 99484404              /lib/ld-2.5.so
b7736000-b7737000 r--p 0001a000 08:05 99484404              /lib/ld-2.5.so
b7737000-b7738000 rw-p 0001b000 08:05 99484404              /lib/ld-2.5.so
bfe71000-bfe86000 rw-p 00000000 00:00 0                 [stack]

VM Arguments:
jvm_args: -Xmx2560M -Xms2560M 
java_command: craftbukkit-1.4.7-R1.0.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
SHELL=/bin/bash

Signal Handlers:
SIGSEGV: [libjvm.so+0x490c20], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGBUS: [libjvm.so+0x490c20], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGFPE: [libjvm.so+0x3a4740], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGPIPE: [libjvm.so+0x3a4740], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGXFSZ: [libjvm.so+0x3a4740], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGILL: [libjvm.so+0x3a4740], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGUSR1: SIG_DFL, sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x00000000
SIGUSR2: [libjvm.so+0x3a4020], sa_mask[0]=0x00000000, sa_flags=0x10000004
SIGHUP: [libjvm.so+0x3a6610], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGINT: [libjvm.so+0x3a6610], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGTERM: [libjvm.so+0x3a6610], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004
SIGQUIT: [libjvm.so+0x3a6610], sa_mask[0]=0x7ffbfeff, sa_flags=0x10000004


--------------- S Y S T E M ---------------

OS:CentOS release 5.7 (Final)

uname:Linux 2.6.32-042stab075.2 #1 SMP Tue Mar 5 15:21:53 MSK 2013 i686
libc:glibc 2.5 NPTL 2.5 
rlimit: STACK 10240k, CORE 0k, NPROC 385099, NOFILE 4096, AS infinity
load average:0.22 0.10 0.03

/proc/meminfo:
MemTotal:    3145728 kB
MemFree:     2264808 kB
Cached:      23984 kB
Active:      863928 kB
Inactive:      3480 kB
Active(anon):   841600 kB
Inactive(anon):   1824 kB
Active(file):   22328 kB
Inactive(file):   1656 kB
Unevictable:      0 kB
Mlocked:        0 kB
SwapTotal:    786432 kB
SwapFree:     786432 kB
Dirty:        192 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    843424 kB
Shmem:       5244 kB
Slab:       13416 kB
SReclaimable:    9184 kB
SUnreclaim:     4232 kB


CPU:total 1 (4 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 26 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht, tsc, tscinvbit, tscinv

/proc/cpuinfo:
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU      L5520 @ 2.27GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 2266.725
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4533.45
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:Memory: 4k page, physical 3145728k(2264812k free), swap 786432k(786432k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (23.6-b04) for linux-x86 JRE (1.7.0_10-b18), built on Nov 28 2012 04:31:05 by "java_re" with gcc 4.3.0 20080428 (Red Hat 4.3.0-8)

time: Thu Mar 14 21:28:44 2013
elapsed time: 240 seconds


Gal kam yra panašių problemų?

Iš anksto dėkoju.

Komentarai

 • IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
  edited 2013 kovo 18
  Sveiki,

  sumažinkite išskiriamos atminties kiekį iki 1024 ir pažiūrėkite ar nulūš.
 • xbenasxbenas Naujokas (-ė)
  edited 2013 kovo 19
  IV_RomanL parašė: »
  Sveiki,

  sumažinkite išskiriamos atminties kiekį iki 1024 ir pažiūrėkite ar nulūš.

  Bandžiau, vistiek užlūžo.

  Kame esmė, visą laiką viskas praktiškai veikė, o po kovo 13 viskas "sugriuvo".
 • IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
  edited 2013 kovo 19
  Be priežasties "griūvimų" nebūna. Ar atnaujinote Java į naujausią versiją?
 • xbenasxbenas Naujokas (-ė)
  edited 2013 kovo 20
  IV_RomanL parašė: »
  Be priežasties "griūvimų" nebūna. Ar atnaujinote Java į naujausią versiją?

  Va kas būna, kai užlūžta. Jokių errorų neišmeta, tiesiog į nieką nebereaguoja.:confused:
  YouTube Video
  Video yra ir Javos versija parašyta.
 • IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
  edited 2013 kovo 25
  Iš jūsų pateiktos klaidos deja nusakyti kas ją sukelia galimybės nėra. Tai gali būti įtakojama pačio Java suderinamume su jūsų naudojama aplikacija.
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.