Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

Varnish įdiegimas CentOS 6 64-bit aplinkoje

IV_RomanLIV_RomanL Interneto vizija
edited 2021 sausio 20 Į Archyvas
Šioje trumpoje pamokoje parodysime, kaip įdiegti ir paleisti Varnish tarnybą susietą su Apache, CentOS 6 aplinkoje.

1. Atsiunčiame ir įdiegiame reikalingą repozistoriją:
wget http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el5/noarch/varnish-release-3.0-1.noarch.rpm
rpm --nosignature -i varnish-release-3.0-1.noarch.rpm
2. Įdiegiame Varnish:
yum install varnish -y
3. Nurodome paleisti Varnish serverio paleidimo metu:
chkconfig --level 345 varnish on
4. Paleidžiame Varnish tarnybą:
/etc/init.d/varnish start
5. Pakoreguojame "/etc/varnish/default.vcl" faile žemiau nurodytas eilutes, nurodant mūsų pasirinktą 8080 prievadą, kurio klausysis Apache:
nano /etc/varnish/default.vcl
backend default {
 .host = "127.0.0.1";
 .port = "8080";
}
6. Pakoreguojame "/etc/sysconfig/varnish" konfigūracinį failą. Pagal nutylėjimą šiame konfigūraciniame faile yra neužkomentuotas "Alternative 3" skyrius - visas šiame skyriuje neužkomentuotų eilučių pradžiose pridedame komentaro ženklus. Ir konfigūracinio failo pabaigoje pridedame žemiau nurodytas eilutes".
nano /etc/sysconfig/varnish
DAEMON_OPTS="-a :80 \
       -T localhost:6082 \
       -f /etc/varnish/default.vcl \
       -u varnish -g varnish \
       -S /etc/varnish/secret \
       -s file,/var/lib/varnish/varnish_storage.bin,1G"
Šis failas atlikus pakeitimus turi atrodyti taip:
# Configuration file for varnish
#
# /etc/init.d/varnish expects the variable $DAEMON_OPTS to be set from this
# shell script fragment.
#

# Maximum number of open files (for ulimit -n)
NFILES=131072

# Locked shared memory (for ulimit -l)
# Default log size is 82MB + header
MEMLOCK=82000

# Maximum number of threads (for ulimit -u)
NPROCS="unlimited"

# Maximum size of corefile (for ulimit -c). Default in Fedora is 0
# DAEMON_COREFILE_LIMIT="unlimited"

# Set this to 1 to make init script reload try to switch vcl without restart.
# To make this work, you need to set the following variables
# explicit: VARNISH_VCL_CONF, VARNISH_ADMIN_LISTEN_ADDRESS,
# VARNISH_ADMIN_LISTEN_PORT, VARNISH_SECRET_FILE, or in short,
# use Alternative 3, Advanced configuration, below
RELOAD_VCL=1

# This file contains 4 alternatives, please use only one.

## Alternative 1, Minimal configuration, no VCL
#
# Listen on port 6081, administration on localhost:6082, and forward to
# content server on localhost:8080. Use a fixed-size cache file.
#
#DAEMON_OPTS="-a :6081 \
# -T localhost:6082 \
# -b localhost:8080 \
# -u varnish -g varnish \
# -s file,/var/lib/varnish/varnish_storage.bin,1G"


## Alternative 2, Configuration with VCL
#
# Listen on port 6081, administration on localhost:6082, and forward to
# one content server selected by the vcl file, based on the request. Use a
# fixed-size cache file.
#
#DAEMON_OPTS="-a :6081 \
# -T localhost:6082 \
# -f /etc/varnish/default.vcl \
# -u varnish -g varnish \
# -S /etc/varnish/secret \
# -s file,/var/lib/varnish/varnish_storage.bin,1G"

## Alternative 3, Advanced configuration
#
# See varnishd(1) for more information.
#
# # Main configuration file. You probably want to change it
#VARNISH_VCL_CONF=/etc/varnish/default.vcl
#
# # Default address and port to bind to
# # Blank address means all IPv4 and IPv6 interfaces, otherwise specify
# # a host name, an IPv4 dotted quad, or an IPv6 address in brackets.
# VARNISH_LISTEN_ADDRESS=
#VARNISH_LISTEN_PORT=6081
#
# # Telnet admin interface listen address and port
#VARNISH_ADMIN_LISTEN_ADDRESS=127.0.0.1
#VARNISH_ADMIN_LISTEN_PORT=6082
#
# # Shared secret file for admin interface
#VARNISH_SECRET_FILE=/etc/varnish/secret
#
# # The minimum number of worker threads to start
#VARNISH_MIN_THREADS=50
#
# # The Maximum number of worker threads to start
#VARNISH_MAX_THREADS=1000
#
# # Idle timeout for worker threads
#VARNISH_THREAD_TIMEOUT=120
#
# # Cache file location
#VARNISH_STORAGE_FILE=/var/lib/varnish/varnish_storage.bin
#
# # Cache file size: in bytes, optionally using k / M / G / T suffix,
# # or in percentage of available disk space using the % suffix.
#VARNISH_STORAGE_SIZE=1G
#
# # Backend storage specification
#VARNISH_STORAGE="file,${VARNISH_STORAGE_FILE},${VARNISH_STORAGE_SIZE}"
#
# # Default TTL used when the backend does not specify one
#VARNISH_TTL=120
#
# # DAEMON_OPTS is used by the init script. If you add or remove options, make
# # sure you update this section, too.
#DAEMON_OPTS="-a ${VARNISH_LISTEN_ADDRESS}:${VARNISH_LISTEN_PORT} \
# -f ${VARNISH_VCL_CONF} \
# -T ${VARNISH_ADMIN_LISTEN_ADDRESS}:${VARNISH_ADMIN_LISTEN_PORT} \
# -t ${VARNISH_TTL} \
# -w ${VARNISH_MIN_THREADS},${VARNISH_MAX_THREADS},${VARNISH_THREAD_TIMEOUT} \
# -u varnish -g varnish \
# -S ${VARNISH_SECRET_FILE} \
# -s ${VARNISH_STORAGE}"
#


## Alternative 4, Do It Yourself. See varnishd(1) for more information.
#
DAEMON_OPTS="-a :80 \
-T localhost:6082 \
-f /etc/varnish/default.vcl \
-u varnish -g varnish \
-S /etc/varnish/secret \
-s file,/var/lib/varnish/varnish_storage.bin,1G"


7. Koreguojame Apache tarnybos konfigūraciją, nurodant ties "Listen: 80" parametru prieš tai nurodytą 8080 prievadą iš 80. Taip pat pakeičiame prievadus ties "<VirtualServer *:80>" eilutėmis į 8080.
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
8. Perkrauname Varnish ir Apache tarnybas:
/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/varnish restart
9. Patikriname ar kreipiantis tiesiai į mūsų domeną užklausą priima Varnish įvykdant šią komandą:
curl -I adresas.lt
Numatomas rezultatas jeigu užklausą priima Varnish:
[root@server ~]# curl -I http://adresas.lt
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Last-Modified: Wed, 14 Aug 2013 06:43:41 GMT
ETag: "2420590-4-4e3e2ad933a6a"
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 4
Accept-Ranges: bytes
Date: Wed, 14 Aug 2013 06:56:04 GMT
X-Varnish: 1208454722
Age: 0
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive
Numatomas rezultatas jeigu užklausą priima tiesiogiai Apache tarnyba:
[root@server ~]# curl -I http://adresas.lt:8080
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 14 Aug 2013 06:56:06 GMT
Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
Last-Modified: Wed, 14 Aug 2013 06:43:41 GMT
ETag: "2420590-4-4e3e2ad933a6a"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Taip pat tokį rezultatą gauname, jeigu būtų tikrinamas 8080 prievadas veikiant Varnish tarnybai.

Naudingos Varnish stebėjimui skirtos komandos:
 • varnishstat : Nurodo visą kešavimo statistiką.Provides all the info you need to spot cache misses and errors;
 • varnishhist : Histogramos pavidalu pateikia kešavimo duomenis;
 • varnishlog : Pateikia detalią statistiką apie gautas užklausas ir išsiunčiamus atsakymui klientui;
 • varnishtop : Iš Varnish žurnalų išrašų yra pateikiamos dažniausiai pasitaikantys įrašai;
 • varnishadm : Varnish administracinė komandinė eilutė.


Daugiau informacijos apie Varnish konfigūravimą rasite šiuo adresu.
Pažymėtos temos:
Ši diskusija uždaryta
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.