Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

ZendTo failų apsikeitimo platformos diegimas CentOS 6 aplikoje

IV_VygandasSIV_VygandasS Serverių ekspertas (-ė)
edited 2021 sausio 20 Į Archyvas
Šioje pamokoje pateiksime kaip CentOS 6 aplinkoje įdiegti ZendTo failų apsikeitimų platformą.

ZendTo - failų apsikeitimo sistema, paremta nuorodų apsikeitimu tarp vartotojų. Platforma turi naršykle paremtą valdymo pultą.

1. Įdiegiame ZendTo reikalingus paketus:
yum -y install sendmail sendmail-cf httpd mod_ssl mysql mysql-server elinks rpm-build vixie-cron crontabs logrotate yum-cron sendmail-cf php*

2. Paleidžiame MySQL pradinių parametrų nustatymą:
service mysqld start
mysql_secure_installation

3. Atsiunčiame ir įdiegiame EPEL perozitoriją:
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

4.
Atnaujiname sistemą, bei įdiegiame clamav, bei clamd.
yum update
yum install clamav clamd -y
freshclam
service clamd start

5. Nurodome mysqld, httpd ir clamd tarnybų paleidimą kartu su sistema:
chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on
chkconfig clamd on

6. Įdiegiame ZendTo:
rpm -Uvh http://zend.to/files/zendto-repo.rpm
yum install -y zendto

7.
Redaguojame "/etc/httpd/conf/httpd.conf" Apache konfigūracinį failą:
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Pridedame dar vieną Listen eilutę, nurodant httpd tarnybai klausytis papildomai 8000 prievado:
Listen 80
Listen 8000

Bei sukuriame naują VirtualHost, pridedant failo pabaigoje šias eilutes:
...
<VirtualHost *:8000>
DocumentRoot "/opt/zendto/www/"
</VirtualHost>

8. Sukuriame clamav vartotoją sistemoje, bei suteikiame jam teises ir priskiriame jį reikalingai vartotojų grupei:
useradd clamav
usermod -a -G apache clamav
usermod -a -G apache clam
chown clam /var/log/clamav/clamd.log
chgrp clamav /var/log/clamav /var/lib/clamav
chmod g+w /var/log/clamav /var/lib/clamav

9.
Atnaujiname ir perkrauname clamd tarnybą:
freshclam
service clamd restart

10. Išjungiame SELinux:
echo 0 >/selinux/enforce

11. Sukuriame zendto duomenų bazę ir vartotoją:
mysql -uroot -p
mysql> CREATE DATABASE zendto;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zendto.* TO zendto@localhost
  IDENTIFIED by '<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>';
mysql> quit

12. Importuojame standartinę zendto MySQL duomenų bazę:
mysql --user=zendto --password='<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>' zendto < /opt/zendto/sql/zendto.MySQL

13. Regauojame ZendTo konfigūracinį failą:
nano /opt/zendto/config/preferences.php

Vienintelę neužkomentuotą (simobliais //) define('SqlBackend', '...'); pakeičiame į šią:
define('SqlBackend', 'MySQL');

bei nurodome duomenų bazės prisijungimo duomenis ties šiaip parametrais:
// Next 4 lines needed for MySQL operation
 'MySQLhost'      => 'localhost',
 'MySQLuser'      => 'zendto',
 'MySQLpassword'    => '<zendto_duomenų_bazės_slaptažodis>',
 'MySQLdb'       => 'zendto',

Išjungiame "Are You a Human?" apsaugos mechanizmą, pakeisdami 'humanDownloads' parametro vertę į FALSE, taigi šį parametrą aprašanti eilutė turėtų atrodyti apytiksliai taip:
'humanDownloads' => FALSE,

14. Perkrauname httpd tarnybą:
service httpd restart

15. ZendTo vartotoją naudodami žemiau nurodytą sintaksę:
cd /opt/zendto/bin
export ZENDTOPREFS=/opt/zendto/config/preferences.php
./adduser.php <vartotojo_vardas> <vartotojo_slaptažodis> <vartotojo_el.paštas@domenas.lt> 'V Pavardė' 'Įmonė' 100000000

Rezultatas: Įdiegėme ZendTo failų pasikeitimo sistemą, kurią pasiekti galime apsilankę šiuo adresu:
http://<mūsų_serverio_IP>:8000


Prisijungimo duomenys būtų 15. instrukcijos punkte vykdytų komandų nurodyti <vartotojo_vardas> bei <vartotojo_slaptažodis>.

---

Oficiali ZendTo dokumentacija yra pasiekiama šiuo adresu.
Pažymėtos temos:
Ši diskusija uždaryta
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.