Naujausias pranešimas: Samba kritinis pažeidžiamumas
frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

Nagios monitoringo sistemos diegimas CentOS 6 aplinkoje

IV_VygandasSIV_VygandasS Serverių ekspertas (-ė)
edited 2021 sausio 20 Į Archyvas
Šioje pamokoje pateikiame Nagios monitoringo sistemos diegimo CentOS 6 aplinkoje instrukcijas.

Nagios monitoringo sistema leidžia stebėti tiek lokalaus, tiek nutolusių serverių bei juose veikiančių tarnybų veikimą.

Šioje pamokoje bus naudojami du serveriai (abu serveriai naudoja CentOS 6 operacines sistemas):
 • Monitoringo sistemos - serveris kuriame bus įdiegtas pats Nagios sistemų stebėjimo serveris;
 • Kliento sistemos - serveris kuris bus sukonfigūruotas pateikti atsakymus į Nagios sistemos siunčiamas užklausas.

Monitoringo sistemos paruošimas

1. Monitoringo sistemos serveryje įdiegiame reikalingus paketus bei pagal nutylėjimą nurodome nagios ir httpd tarnybų paleidimą serveriui užsikraunant:
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum -y install nagios nagios-plugins-all nagios-plugins-nrpe nrpe php httpd
chkconfig httpd on && chkconfig nagios on
service httpd start && service nagios start

2. Nagios administratoriaus vartotoją apsaugome slaptažodžiu:
htpasswd -c /etc/nagios/passwd nagiosadmin

Pastaba: jeigu būtų nurodomas "nagiosadmin" vartotojo vardas, tai reikėtų atitinkamai aprašyti "/etc/nagios/cgi.cfg" konfigūraciniame faile.

Rezultatas:

Nagios monitoringo sistema įdiegta - prisijungti prie monitoringo sistemos valdymo pulto galime apsilankę šiuo adresu:
http://<Mūsų_serverio_IP_adresas>/nagios

Kliento sistemos stebėjimas

Šiame pavyzdyje kliento sistemos serveris bus aprašomas kaip klientoserveris.lt (198.211.107.218).

Kliento serveryje papildomos konfigūracijos yra galimybė stebėti bet kuriuos atvirus kliento sistemos prievadus ar ping užklausų atsakymus.

Vidinių tarnybų stebėjimui kurios klausosi iš localhost ateinančių užklausų, tokios kaip MySQL, memcached, sisteminės tarnybos, bus reikalingas naudoti NRPE.

1. Kliento sistemoje įdiegiame NRPE ir pagal nutylėjimą nurodome NRPE paleidimą:
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
yum -y install nagios nagios-plugins-all nrpe
chkconfig nrpe on

2. Žemiau pateiktos rankiniu būdų aprašytos komandos, kurių rezultatus gali NRPE siųsti nutolusiam Nagios monitoringo serveriui.

Kliento sistemoje redaguojame "/etc/nagios/nrpe.cfg" konfigūracinį failą:
vi /etc/nagios/nrpe.cfg
log_facility=daemon
pid_file=/var/run/nrpe/nrpe.pid
server_port=5666
nrpe_user=nrpe
nrpe_group=nrpe
allowed_hosts=198.211.117.251
dont_blame_nrpe=1
debug=0
command_timeout=60
connection_timeout=300
include_dir=/etc/nrpe.d/
command[check_users]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_disk]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/simfs
command[check_zombie_procs]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
command[check_procs]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$

Pastaba: nepraleidžiame "allowed_hosts" parametro keitimo į Nagios monitoringo sistemos serverio IP adresą. Taip pat patikriname ar "check_disk" parametre nurodyta "/dev/simfs" particija yra tokia pati ir mūsų serveryje naudojant šią komandą:
df -h /

3. Kliento sistemoje nurodome iptables taisykles, kurios užtikrins, kad iš monitoringo sistemos serverio ateinantys susijungimai nebus blokuojami:
iptables -N NRPE
iptables -I INPUT -s 0/0 -p tcp --dport 5666 -j NRPE
iptables -I NRPE -s 198.211.117.251 -j ACCEPT
iptables -A NRPE -s 0/0 -j DROP
/etc/init.d/iptables save

4. Kliento sistemoje perkrauname NRPE tarnybą:
service nrpe start

5. Monitoringo sistemos serveryje pridedame kliento serverio stebėjimą aprašantį konfigūracinį failą:
mkdir /etc/nagios/servers
echo "cfg_dir=/etc/nagios/servers" >> /etc/nagios/nagios.cfg
cd /etc/nagios/servers
touch klientoserveris.lt.cfg

6. Kiekvieno pageidaujamo kliento konfigūracinį failą redaguojame atsižvelgiant į mūsų poreikius:
vi /etc/nagios/servers/klientoserveris.lt.cfg

Testinis konfigūracinis failas galėtų atrodyti taip:
define host {
    use           linux-server
    host_name        klientoserveris.lt
    alias          klientoserveris.lt
    address         198.211.107.218
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            klientoserveris.lt
    service_description       PING
    check_command          check_ping!100.0,20%!500.0,60%
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            klientoserveris.lt
    service_description       SSH
    check_command          check_ssh
    notifications_enabled      0
    }

define service {
    use               generic-service
    host_name            klientoserveris.lt
    service_description       Current Load
    check_command          check_local_load!5.0,4.0,3.0!10.0,6.0,4.0
    }

Pagal šią Nagios konfigūraciją kiekvienai kliento sistemai, monitoringo sistemos serveryje bus reikalinga sukurti po atskirą kliento sistemos stebėjimą aprašantį konfigūracinį failą, nurodant atitinkamai skirtingus "host_name", "alias" ir kitus parametrus.

7. Baigus klientų sistemų konfigūravimą, monitoringo sistemos serveryje nurodome reikalingas "/etc/nagios" katalogo ir jo turinio teises, bei perkrauname nagios tarnybą:
chown -R nagios. /etc/nagios
service nagios restart

Rezultatas: Prisijungus prie monitoringo sistemos turime matyti naujai pridėtą kliento sistemą.

---

Nagios dokumentaciją galima rasti apsilankius šiuo adresu.
Pažymėtos temos:
Ši diskusija uždaryta
Dedikuoti.lt
Šiame forume rasite informaciją kaip atlikti serverio administravimą, konfigūravimą, įvairių tarnybų bei papildomų aplikacijų diegimą. Taip pat pateiksime rekomendacijų, skirtų serverių saugumui, monitoringui ir optimizavimui. Kviečiame prisijungti prie dedikuotų serverių administratorių bendruomenės, dalyvauti diskusijose ir praplėsti savo žinias serverių administravimo srityje!
© 2007 - 2023 Dedikuoti.lt forumas, visos teisės saugumos.