frame

Sveiki apsilankę!

Jei forume lankaisi pirmą kartą, kviečiame registruotis ir prisijungti prie diskusijų.

Prisijungti Registruotis

[KVM] Docker diegimas Linux sistemoje

iv_almantasmiv_almantasm Super Moderator
edited 2016 lapkričio 28 Į Kitos aplikacijos
attachment.php?attachmentid=189&stc=1&d=1480320326

Docker - atviro kodo kodo konteinerių technologija, leidžianti greitai ir lengvai patalpinti norimas aplikacijas konteineriuose. Docker dėka aplikacijų konteineriai yra izoliuoti nuo operacinės sistemos ir gali būti nesudėtingai kilnojami. Docker leidžia sukurti virtualią aplinką, nurodant joje veikiančias programas bei jų versijas. Aplinkos yra izoliuotos viena nuo kitos, tad atnaujinus vienos aplinkos programas, nesugriausite kitos aplinkos programų veikimo.

0. Preliminarūs reikalavimai:

- KVM technologijos Linux serveris.

Pamoka parengta naudojant CentOS 7 ir Ubuntu 16.04 operacines sistemas ir yra pritaikyta veikti mūsų savarankiškai administruojamuose virtualiuose dedikuotuose Linux KVM serveriuose.

1. Diegimas:

1. Atnaujinkite paketų duomenų bazę:

CentOS
yum check-update
Ubuntu
apt-get update
2. Prijunkite oficialią Docker repozitoriją, persiųskite naujausią Docker versiją ir ją instaliuokite:

CentOS
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
Ubuntu
apt-get install curl
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
3. Paleiskite Docker tarnybą (deamon):

CentOS/Ubuntu
systemctl start docker
4. Patikrinkite ar tarnyba veikia:

Centos/Ubuntu
systemctl status docker
Turėtumėte gauti pranešimą, panašų į šį:
[root@serveris ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2016-11-23 22:01:02 EET; 17s ago
5. Patvirtinkite, kad Docker startuos po kiekvieno serverio perkrovimo:

Centos/Ubuntu
systemctl enable docker
6. Pridėkite "root" vartotoją prie Docker grupės:

Centos/Ubuntu
usermod -aG docker $(whoami)
7. Jeigu naudojate CentOS operacinę sistemą perkraukite serverį:
reboot
8. Patikrinkite ar Docker veikia korektiškai:

CentOS/Ubuntu
docker run hello-world
Jei viską atlikote teisingai, gausite pranešimą panašų į šį:
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
Platesnę informaciją apie šio įrankio naudojimą rasite Docker dokumentacijoje
Norėdami palikti komentarą, turite prisijungti arba registruokis.